Hiển thị tất cả 10 kết quả

Hiển thị 9 24 36

Dung môi pha màu Angelus 2-Hard (Vẽ bề mặt cứng) – (1Oz |4Oz)

160,000280,000

Dung môi pha màu Angelus 2-Soft (Vẽ bề mặt vải) – (1Oz | 4Oz)

160,000280,000

Dung môi pha màu Angelus 2-Thin (Pha loãng màu) – (1Oz | 4Oz | 16Oz)

140,0001,120,000

Dung môi pha màu Angelus 2-Thin (Pha loãng màu) – 944ml (32Oz)

1,750,000

Dung môi pha màu Angelus Duller (Làm giảm độ bóng) – (1Oz | 4Oz)

180,000320,000

Dung môi pha màu Golden Fluid Matte Medium (làm mờ màu) – 237ml (8Oz)

650,000

Dung môi pha màu Golden GAC 200 (vẽ lên bề mặt cứng) – 1 Gallon (128 Oz)

4,000,000

Dung môi pha màu Golden GAC 200 (vẽ lên bề mặt cứng) – 237ml (8Oz)

550,000

Dung môi pha màu Golden GAC 900 (vẽ lên bề mặt vải) – 1 Gallon (128Oz)

4,000,000

Dung môi pha màu Golden GAC 900 (vẽ lên bề mặt vải) – 237ml (8Oz)

550,000